Detlef Ryniecki

Marketing / sprzedaż 

 

Detlef Ryniecki współpracuje z naszymi przedstawicielami i dystrybutorami na całym świecie. Zajmuje się korespondencją z klientami, jest odpowiedzialny również za opracowywanie ofert. Ponadto jest odpowiedzialny za obsługę i aktualizowanie portalu internetowego, a także dba o prezentację maszyn i urządzeń w międzynarodowych punktach handlowych. Zalicza się do tego również opracowywanie kart charakterystyki oraz ich tłumaczenie.

Detlef Ryniecki mówi po niemiecku, angielsku, francusku i po polsku.

Telefon: +49 (0) 421 - 69 68 10 10

E-Mail: dr@rda-rema.de