Till Richter

Akcjonariusz

 

Mimo że czasami postępujemy tak, jakby wszystkie zasoby były nieograniczone, to przecież surowce na naszej ziemi nie są niewyczerpane. Z tego powodu Till Richter i Sascha Dormichian założyli w 2012 roku firmę RDA Recycling Machinery GmbH. Oboje wnieśli do tego przedsiębiorstwa swoje praktyczne doświadczenia. Till Richter pracuje z powodzeniem jako prezes w branży hurtu wózków widłowych w firmie

Richter Gabelstapler GmbH & Co. KG.

Dlaczego technologia recyklingu? Droga od wózka widłowego do zarządzania odpadami nie jest bardzo daleka. Till Richter jest ponadto przekonany, że zakup używanych maszyn i urządzeń oparty jest na wzajemnym zaufaniu i niezawodności oferenta. W tym zakresie wnosi swoją dobrą opinię z istniejących przedsięwzięć oraz zachęca do rozsądnego postępowania z naszym środowiskiem.