używane prasy do bel / prasy kanałowe do bel, prasy pionowe, prasy dwukomorowe do bel

Nasze używane prasy do bel są stosowane do materiałów o różnych rozmiarach i właściwościach. Oferujemy prasy o sile docisku od 20 do 200 t o różnych rozmiarach kanału wrzutowego / beli, w stanie oryginalnym (z bieżącej eksploatacji), naprawione lub po całkowitym remoncie. Na życzenie nasz kompetentny zespół serwisowy wykonuje również montaż, demontaż, przebudowę i uruchomienie.