Inne maszyny oraz urządzenia z branży utylizacji i recyklingu

Tutaj znajdują się używane maszyny, urządzenia i komponenty z branży utylizacji i recyklingu. Oferujemy je w oryginalnym stanie (z bieżącej eksploatacji), naprawione lub po remoncie generalnym. Na życzenie nasz kompetentny zespół serwisowy wykonuje również montaż, demontaż, przebudowę i uruchomienie.